Lưới Trời Ai Dệt ? Tiểu Luận Về Khoa Học Và Triết Học

.

Lưới Trời Ai Dệt ?

Tiểu Luận Về Khoa Học Và Triết Học

Nguyễn Tường Bách 

 


Kính thưa,

Tòan bộ cuốn sách gồm trên một trăm ngàn chữ, đã được sửa kỹ những lỗi đánh máy, mời quý vị đọc tại link dưới đây, hoặc quý vị có thể in ra bằng bản PDF :

http://khaiphong.org/showthread.php?286-L%C6%B0%E1%BB%9Bi-Tr%E1%BB%9Di-Ai-D%E1%BB%87t-Nguy%E1%BB%85n-T%C6%B0%E1%BB%9Dng-B%E1ch

Nhân đây, cũng xin tác giả Nguyễn Tường Bách hiểu và lượng thứ cho tấm lòng nhiệt thành của chúng tôi, đã mạo muội mời gọi độc giả, tuy chưa có dịp trực tiếp xin phép tác giả, cũng do chúng tôi cảm nhận được tấm lòng của tác giả khi tận tụy viết cuốn này và vì thế, chúng tôi muốn tiếp một tay phổ biến rộng ra khắp nơi.

Nguyện cầu hết thảy chúng sinh đều được giải thoát khỏi mọi nỗi thống khổ.

Kính,

Tuệ Đăng


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s